Virktermer Svenska – Engelska

Virktermer

Här har vi listat de vanligast förekommande förkortningarna i virkmönster.

SvenskaEng UKEng US
m - maskast - stitchst - stitch
fm - fast maskadc - double crochetsc - single crochet
lm - luftmaskach - chainch - chain
sm - smygmaskasl st - slip stitchsl st - slip stitch
st - stolpetr - trebledc - double crochet
hst - halvstolpehtr - half treblehdc - half double crochet
dst - dubbelstolpedtr - double treble crochettr - treble crochet
3-dst - 3-dubbel stolpe-dtr - double treble
hö - hoppa översk - skipsk - skip
masktäthettensiongauge
2i1 - ökninginc - increaseinc - increase
2>1 - minskningdec - minskningdec - minskning
rep - repeterarep -repeatrep - repeat
tills - tillsammanstog - togethertog - together
v - varvrnd - roundrnd - round
r - radr - rowr - row
omtagyo - yarn overyo - yarn over
pc/pop - popcornpc - popcornpc - popcorn
snäckashellshell
kräftmaskacrab stitchcrab stitch
v-maskav-stitchv-stitch
rest - resteranderem - remainingrem - remaining
fmb - främre maskbågenFLO - front loops onlyFLO - front loops only
bmb - bakre maskbågenBLO - back loops onlyBLO - back loops only
relst fr - reliefstolpe fram-fpdc - front post dc
relst bak - reliefstolpe bak-bpdc - back post dc
pic - picotpic - picotpic - picot
musch/bobblemusch/bobblemusch/bobble
lmk - luftmaskkedjach - chainch - chain
lmb - luftmaskbågech - chainch-chain