Knitting terms Swedish - English

knitting Terms

Here we have listed the most common abbreviations in knit patterns.

SvenskaEngelska
alt - alterneraalt - alternate
börjabeg - beginning
maska avBO - bind off
flätacab- cable
rundstickacircular knitting needles
flätstickacn - cable needle
lägg uppCO - cast on
int - intagning/minskningdec - decrease / take in
strumpstickordpn - double pointed needles
följandefoll - following
rätstickninggarter stitch
ink - inklusiveinc - including
ökn - ökninginc - increase
2 räta tillsammansk2tog - knit 2 together
rm - rät maskak - knit
ökning - sticka i främre, sedan bakre maskbågenkfb - knit into front and back of stitch
sticka runtknit in the round
sticka upp maskorknit up stitches
sticka en rät maska genom bakre maskbågenktbl - knit through back loop
som om rätkw - knitwise
öka enM1 - make one
öka en åt vänsterM1L - make one left
öka en åt högerM1R - make one right
M - markörM - marker
moss-stickningM st - moss stitch
huvudfärgMC - main color
fleramult - multiple
motståendeopp - opposite
två aviga tillsammansp2tog - purl two together
am - avig maskap - purl
mönster rapportpatterns repeat
ökning - avig i främre, sedan bakre maskbågenpfb - purl into front and back of stitch
pm - placera markörpm - place marker
flytta över lyft maska / lyfta maskorpsso - pass slipped stitch(es) over
sticka en avig maska genom bakre maskbågenptbl - purl into back loop
som om avigpw - purlwise
återståenderem - remaining
rep - repeterarep - repeat
slätstickning med avigan utreverse stocking stitch (RS=p, WS=k)
resårrib
v - varvrnd - round
rs - rätsidaRS - right side
minskning - lyft en, två räta tillsammans, flytta lyft maska tillbaka överSK2P - slip 1 stitch, knit two togehter, psso
lyft en maska, sticka nästa och för den lyfta över den stickade (minskning)skpo - slip, knit, pass slipped stitch over
lyft 2 maskor var för sig och sticka sedan ihop demssk - slip, slip, knit
minskning - lyft två, en i taget avigt, lägg tillbaka och sticka avigt tillsammansSSP - slip two stitches as if to purl, then purl those 2 sts tog
slätstickningSt st - stockinette stitch
m - maskast(s) - stitch(es)
i bakre maskbågentbl - through back of loop
gauge / stickfasthettension / gauge
tills - tillsammanstog - together
slå om och vänd - för att dölja hål vid korta varvw&t - wrap and turn
as - avigsidaWS - wrong side
garnet bakom arbetetyb - yarn behind
garnet framför arbetetyfwd - yarn forward
omsl - omslagYO - yarn over